Denne avtalen gjelder for {name}.Utlånsavtale lokaler Furuset bibliotek og aktivitetshus

Vi ønsker velkommen til alle møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet. Lokalet leies ikke ut til private og religiøse arrangementer eller fester. Alkohol er ikke tillatt. All deltakelse på møter og arrangementer skal være gratis.

Rydding
Det er mange som bruker lokalene, så vi trenger hjelp av alle til å sørge for at det er hyggelig å oppholde seg hos oss for alle. Se over rommet etter at dere er ferdige, og fei over gulvet dersom det er søppel eller rot. Dersom kjøkkenhjørnet i kafeen har vært benyttet (etter avtale), skal alle flater vaskes over, alle kopper/bestikk osv være vasket og satt tilbake på plass. Siste låntaker som forlater lokalene har ansvar for å skru av oppvaskmaskinen (se oppslag på maskinen). Kost og annet nødvendig vaskeutstyr finnes tilgjengelig i 2. etg. Alt søppel skal sorteres, og kastes i avfallsbeholdere i lokalene.

Meråpent
Dersom arrangementet foregår i meråpent-tid (dvs etter betjent åpningstid), må ansvarlig for arrangementet sette seg inn i retningslinjene for bruk i meråpent-tid, og selv ha skaffet meråpent-tilgang for å få tilgang til huset. Låntaker plikter å opplyse deltakere på arrangementet om at det kun er personer med oppgradert lånekort som har mulighet til å oppholde seg i lokalet etter arrangementets slutt.

Nøkler
Dersom lokalet benyttes etter betjent åpningstid må rommet som er lånt låses med nøkkel. Nøkkelen utleveres i infopunktet i 1. etg. tidligst dagen før arrangementet, og leveres samme sted etter endt arrangement. 

Det er mange brukere i huset med ulike behov. Ta hensyn til hverandre.

Bookingpolicy for Furuset bibliotek og aktivitetshus, vedtatt av partnerskapsmøtet september 2016:
 
Furuset bibliotek og aktivitetshus er et sted for læring, frivillighet, bibliotektjenester, kultur og fritidstilbud til barn og unge. Vi ønsker alle møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet velkommen.

Furuset bibliotek og aktivitetshus skal Arrangementer som foregår i Hagerup-salen skal være åpne, inkluderende og tilgjengelige med tanke på innhold, form og mobilisering. Alle arrangementer i Hagerup-salen skal publiseres på våre hjemmesider, og må deles aktivt av låntaker i andre kanaler.

Arrangementer som er for en bestemt gruppe (for eksempel styremøter) skal fortrinnsvis avholdes i et av undervisningsrommene eller grupperommene. Alle aktiviteter skal være åpne for alle i sin målgruppe. Furuset bibliotek og aktivitetshus står fritt til å avvise forespørsler om arrangementer som ikke faller inn under våre retningslinjer, eller der vi er usikre på innhold, målsetning eller målgruppe.

Furuset bibliotek og aktivitetshus står ikke ansvarlig for innholdet i arrangementer og aktiviteter i regi av eksterne organisasjoner og lag som har lånt rom.
For å sikre mangfoldighet og spredning i programinnhold, og en lik tilgang på lokaler for ulike grupper vil det i perioder kunne bli nødvendig å fordele tilgangene på rom på ulike organisasjoner.

Lokalene lånes ikke ut til private eller religiøse arrangementer eller fester. Alkohol er ikke tillatt, og eventuell matservering må avtales spesielt i forkant. Låntakere plikter å sette seg inn i vilkår for bruk av rom og eventuelt teknisk utstyr, brannreglement og vilkår for lån av nøkler, samt meråpent-reglement dersom arrangementet foregår i meråpent-tid.