OSLO KOMMUNE

Poesikveld

Lørdag 16. september klokken 14:00
Daricha Oslo, Hagerupsalen 2. etg

Daricha Oslo skal avholde peosikveld på forskjellige språk.

System provided by GetShop AS - www.getshop.com