OSLO KOMMUNE

Kreativt verksted

Lørdag 5. oktober klokken 12:00
Fubiak, Verkstedet 2. etg.

Her kan du klippe, lime, bygge, brette og mekke sammen med flinke verkstedledere.

Aktivitetene varierer fra gang til gang.
System provided by GetShop AS - www.getshop.com